Panostus lapsiin ja nuoriin on paras investointi tulevaisuuteen 

Kavereiden kanssa leikkiminen on yksi varhaiskasvatuksen parhaita puolia –ainakin, jos lapsilta kysytään. Turvallisten varhaislapsuuden kokemusten mahdollistaminen on lähtökohtaisesti kaikkien lasten kehitystaipaleelle osallistuvien aikuisten yhteinen tavoite. Kuitenkin erilaiset kaverisuhteiden pulmat, kuten esimerkiksi kiusaaminen ja yksinäisyys, ovat läsnä jo pienten lasten elämässä.  

Tavoitteellista pedagogiikkaa

Varhaiskasvattajat tekevät maassamme arvokasta ja osaavaa työtä. Uudistuva varhaiskasvatuslaki tuo kuitenkin lisää h...

Leikin rajat lapsen arjessa

Lapset tarvitsevat aikuisten ja kavereiden asettamia rajauksia toiminnalleen. Kaverien hyväksyntä vaikuttaa lapsen toiminnallisiin valintoihin ja joskus hyväksyntää haetaan rikkomalla myös aikuisten asettamia rajoja ja sääntöjä. 

Minä itse

Luennoin usein lapsen elämäntaitojen kehityksestä. Kun puhun alle kouluikäisen lapsen taitojen oppimisesta, minulta kysytään mitä kaikkea missäkin iässä tulisi osata.

Laatua varhaiskasvatukseen

Yhteiskunnan rakenteelliset, kulttuuriset, tekniset ja taloudelliset muutokset ovat vaikuttaneet myös lasten ja perheiden elämään. OKM:n tekemässä selvityksessä on todettu, että jopa 8 % lapsista tarvitsee erityistä tukea kasvuunsa ja kehitykseensä.

Havainnoinnin haasteet varhaiskasvattajan arjessa

Leikki- ja kaveritaitojen havainnointi on tie lapsen taitojen tunnistamiseen ja niissä näkyvien vahvuuksien ja pulmien kuvaamiseen. Vahvuuksien ja pulmien tunnistaminen on edellytyksenä sille, että kykenemme suunnittelemaan pedagogisia interventioita taitojen oppimisen tueksi ja kaikkien lasten osallistamisen mahdollistamiseksi.

Digitaaliset ratkaisut parantavat lasten oppimisvalmiuksia ja tasavertaisuutta 

Digitaaliset menetelmät puhututtavat ja etenkin lasten älylaitteiden käytöstä käydään juuri nyt kriittistä keskustelua. Samalla on selvää, että yhteiskuntamme digitalisoituu ja lasten tulee omaksua taitoja, jotka edesauttavat heitä navigoimaan uusilla areenoilla. 

Keskity leikkiin

Leikkiä voidaan tarkastella itseisarvona ja nähdä, että leikki on lapsuuden ajan tärkeintä toimintaa ja siten arvokasta itsessään. Leikki on aina vapaaehtoista toimintaa. Se on sisäisesti motivoitunutta, vapaaehtoista tekemistä. Leikki on lapselle tapa ottaa haltuun elämismaailmaansa.

Luento: Luotettava havainnointi

Luotettava havainnointi tapahtuu käyttäen tutkittuja teoriaan pohjaavia menetelmiä. Tämä on videoluentosarjan ensimmäinen osa, jossa tutustut luotettavan havainnoinnin periaatteisiin.

Väitöskirja: Play assessment for group settings : validating a measurement tool for assessment of children's play performance in the day-care context

My overall aim in this research project was to conceptualize play performance as an observable occupation in order to validate a tool for measuring this. The outcome, the Play Assessment for Group Settings (PAGS), is intended for observation-based evaluation of the play performance of children in social settings (e.g. day-care) (Lautamo, Kottorp, & Salminen, 2005).

Väitöskirja: Näkyvä lapsuus Lapsuuskuva havainnointipäiväkirjassa ja television mainoskuvissa

Amerikkalainen psykologi James Hillman toteaa, että lapsista ja lapsuudesta kertominen ei koskaan kuvaa pelkästään lapsia ja lapsuutta. Lapsuuden teoriat ottavat aina askelia kohti todellisuuden sosiaalista rakentumista, kuvailee Hillmanin ajatuksesta kirjoittanut sosiologi Chris Jenks teoksessaan Childhood. Näin se, millainen käsitys meillä on lapsuudesta, kuvastaa myös yhteiskunnallista rakennetta ja valtaa.

Väitöskirja: Lasten vertaissuhdetaidot ja kiusaaminen esikoulun vertaisryhmissä

Päiväkodin vertaisryhmässä lapsi saa kokemuksia toimimisesta yhteisön tasavertaisena jäsenenä. Kavereiden kanssa esikoululainen astuu maailmaan, jossa harjoitellaan yhdessä uusia taitoja, törmätään ristiriitoihin ja selvitetään niitä, jaetaan ja luodaan kokemuksia mielikuvituksen siivittämänä ja opetellaan toimimaan osana suurempaa päiväkotiryhmää.
Sulje (esc)

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Etsi

Ostoskori

Ostoskorisi on tyhjä
Palaa kauppaan