fi
Language
Suomi
 • Suomi
 • English
Currency

  Panostus lapsiin ja nuoriin on paras investointi tulevaisuuteen 

  Lapsen aktiivisen osallistumisen mahdollistaminen ja tukeminen on arvokasta sekä lapsen tulevaisuuden että lapsuuden näkökulmasta. Jokaisella lapsella on oikeus saada turvallisia kokemuksia omassa vertaisryhmässään. Lasten oikeuksien takaaminen on puolestaan aikuisten velvollisuus. Miten me aikuiset voimme osaltamme mahdollistaa lapsen oman äänen esiin tuominen ja turvallisen kiinnittymisen vertaisryhmään?  

  Kavereiden kanssa leikkiminen on yksi varhaiskasvatuksen parhaita puolia ainakin, jos lapsilta kysytään. Turvallisten varhaislapsuuden kokemusten mahdollistaminen on lähtökohtaisesti kaikkien lasten kehitystaipaleelle osallistuvien aikuisten yhteinen tavoite. Kuitenkin erilaiset kaverisuhteiden pulmat, kuten esimerkiksi kiusaaminen ja yksinäisyys, ovat läsnä jo pienten lasten elämässä.  

  Haasteena on, että kielteiset kokemukset vaikuttavat lapsen käsitykseen itsestään osana laajempaa vertaisryhmää. Näin jo pieni lapsi saattaa sanoa: ”en osaa…”, ”muut eivät pidä minusta…” tai ”olen kiusaaja…”. Pahimmillaan kiusaamisesta tai yksinäisyyden kokemuksesta muodostuu kierre ja näin haitalliset käyttäytymismallit ja huono itsetunto seuraavat lasta lapsuudesta nuoruuteen. 

  Jokaisella lapsella on oikeus turvallisiin kokemuksiin omassa vertaisryhmässään 

  Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018, 20) todetaan, että ”jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja ymmärretyksi omana itsenään ja yhteisönsä jäsenenä”. Lapsen huomioiminen ja lasten vertaissuhteiden tukeminen on tärkeä ja samalla myös vaikea tehtävä aikuiselle. Miten mahdollistaa yksinäisen lapsen liittyminen leikkiin? Miten tunnistaa ne paikat, jossa lapsen ääni ei pääse esiin? Millä keinoilla ehkäistä kiusaamista ja vahvistaa erilaisuuden ymmärrystä? 

  Lasten osallistumisen mahdollistamiseen ja turvallisen kiinnittymisen tukemiseen on kiinnitettävä huomiota paitsi lapsen oikeuksien toteutumisen näkökulmasta myös kansantaloudellisessa perspektiivissä: jokainen syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle 1,2 miljoonaa euroa elämänsä aikana.  

  Siksi me RALLAssa uskomme, että lasten oppimiseen ja turvalliseen kehitykseen panostaminen on paras investointi kestävään tulevaisuuteen. Haluamme osaltamme varmistaa, että jokainen lapsi saa turvallisia kokemuksia kavereiden kanssa. Tämä vaatii niin vanhempien, kasvattajien, tutkijoiden kuin koko yhteisön yhteistä tahtotilaa ja ponnistuksia. Se vaatii myös valintoja.  

  Hyvä kasvatusyhteistyö vaatii luottamusta, vastavuoroisuutta ja avointa vuorovaikutusta – myös aikuisten kesken 

  Lapsen oikeus on aikuisen velvollisuus. Me aikuiset voimme tukea lasten turvallista kasvutaivalta monesta eri roolista käsin. Voimme yhteisen ennaltaehkäisevän työn avulla vahvistaa lasten ja nuorten mahdollisuuksia kokea onnistumisen kokemuksia omassa vertaismaailmassaan. Laadukkaalla tutkimustiedolla ja kasvatustyötä tukevilla työkaluilla on oma paikkansa, kun ne saadaan tuotua vanhempien ja kasvatustyötä tekevien ammattilaisten tietoisuuteen. 

  Yhdessä onnistuminen vaatii – niin yksinkertaiselta kuin se kuulostaakin – yhteistyössä onnistumista. Tämä puolestaan edellyttää kykyä tuoda omia toiveitaan esiin, halua kuunnella ja ymmärtää toisen näkökulmia sekä hakea joustavia ratkaisuja. Onneksi tuoreissa tulevaisuuskatsauksissa nostetaan esiin, että nyt on trendikästä olla mukava. Mitä jokainen meistä aikuisista – varhaiskasvattajana, vanhempana tai esimerkiksi tutkijana – voi osaltaan tehdä avoimen, turvallisen ja myönteisen vuorovaikutuksen edistämiseksi? Entä miten osaltamme voimme näyttää esimerkkiä siinä, miten toimitaan toista kunnioittavasti? 

  Me rallalaiset haluamme osaltamme tuoda laadukasta tutkimustietoa vanhempien ja arjen asiantuntijoiden hyödynnettäväksi. Isona tavoitteena on, että voimme vahvemmalla yhteistyöllä ja paremmalla vuorovaikutuksella mahdollistaa jokaiselle lapselle turvallisia kokemuksia omassa vertaisryhmässään.  

   ”On paljon hauskempaa leikkiä kavereitten kanssa, koska yksin voi tulla äitiäkin ikävä.” 

  Vilja Laaksonen, Viestinnän ja liiketoiminnan johtaja
  kiusaamisen ehkäisemisen ja lasten kaverisuhteiden asiantuntija

  Vanhimmat
  Uusimmat
  Sulje (esc)

  Popup

  Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

  Age verification

  By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

  Etsi

  Ostoskori

  Ostoskorisi on tyhjä
  Palaa kauppaan