Suomi
 • English
 • Suomi

Rekisteriseloste

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

15.4.2018

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

RALLA Oy Säynäsentie 607 44440 Rautalampi puh. +358405689206

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Tiina Lautamo
Ralla Oy
puh. +358405689206

3. REKISTERIN NIMI

Ralla Oyn Asiakasrekisteri ja RALLA-sovellusrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Ralla Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely RALLA verkkopalvelun tuottamiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

 • Asiakasneuvonta.

 • Palvelun järjestäminen ja toteuttaminen.

 • Palveluun liittyvä viestintä.

 • Asiakaslaskutus.

 • Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely.

 • Rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen.

 • Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

 • Lisäksi RALLA-sovelluksen käyttöön liittyvien tietojen tilastointi ja analysointi.

 • Arkaluonteiseksi katsottavien tietojen käsittely tapahtuu ainoastaan käyttäjäasiakkaan nimenomaisella suostumuksella. 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

 • Palvelun käyttäjäasiakkaan yhteystiedot (nimi, sähköposti, osoite) yhteydenottoa varten
 • Tunnistustiedot (käyttäjätunnus)
 • Asiakassuhteen alkamis- ja päättymistiedot

RALLA-sovellusrekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

 • Sovelluksen käyttäjäyrityksen nimi, käyttäjien nimet ja käyttäjätunnukset.
 • Lapsen nimi ja syntymäaika (kuukausi ja vuosi).
 • Rekisteröidyn käyttäjän itse tuottama sisältö kuten havainnointitiedot lapsesta.
 •  

  6. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

  Tietolähteenä ovat palveluiden asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä käyttäjäasiakkaalta kerättävät tiedot. RALLA-sovellusrekisteri syntyy RALLA-sovelluksen käytön yhteydessä käyttäjäasiakkaan itse tallentamina tietoina lapsesta. Lapsen havainnointi tapahtuu pääosin osana normaalia varhaiskasvatuksen tai kuntoutuksen työkäytäntöä (huomioiden henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 kohta).

  7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

  RALLA-sovelluksen tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsitteleviä henkilöitä koskee vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu asiakassuhteen päätyttyä. Henkilötietoja luovutetaan vain yksilöidyn tietopyynnön perusteella siihen oikeutetuille viranomaisille. RALLA-palvelun käyttäjäasiakas/yritys vastaa omalta osaltaan heille muodostuvan rekisterin ylläpidosta ja arkistoinnista.

  Mikäli asiakasrekisterin tietojen luovuttaminen Ralla Oy:n ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, Asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus. Asiakastietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

  8. TIETOJEN POISTAMINEN

  Tietoja voidaan poistaa käyttäjäasiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

  Mikäli rekisterissä havaitaan käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto, käyttöoikeuden omaava työntekijä korjaa sen joko omasta aloitteestaan tai rekisteröidyn pyynnöstä (henkilötietolaki 29 §).

  9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

  Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Ralla Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä kuten kryptauksin.

  Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus. Tiedot sijaitsevat rekisterinpitäjän tai hänen alihankkijansa suljetussa verkossa, joka on suojattu palomuurilla.

  Tietojen säilytysaika määräytyy käyttäjäasiakkaan asiakassuhteen keston mukaisesti. asiakassuhteen päätyttyä käyttäjäasiakas huolehtii RALLA-sovellusrekirteriin kirjaamiensa asiakastietojen arkistoinnista. RALLA-sovelluksen vanhentuneet tiedot tuhotaan tietoturvallisesti puolen vuoden kuluessa asiakassuhteen päätyttyä.

  10. KIELTO-OIKEUS

  Käyttäjäsiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

  11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAUSTA

  Rekisteröity voi pyytää tiedon korjaamista rekisterin yhteyshenkilöltä tai rekisterin vastuuhenkilöltä. Mikäli pyyntöön ei suostuta, rekisterin yhteyshenkilö tai rekisterin vastuuhenkilö antaa asiasta rekisteröidylle kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

  12 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELUUN LIITTYVÄT OIKEUDET

  Tietosuojaseloste on nähtävissä RALLA Oy:n internet-sivuilla: www.ralla.fi ja kauppa.ralla.fi. 

  Sulje (esc)

  Popup

  Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

  Age verification

  By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

  Etsi

  Ostoskori

  Ostoskorisi on tyhjä
  Palaa kauppaan