fi
Language
Suomi
 • Suomi
 • English
Currency

  Moniammatillinen tiimi on laadukkaan varhaiskasvatuksen perusedellytys

  Tässä blogissa tarkastelemme yhteistyön voimaa varhaiskasvatuksessa Anniina Bergin johdolla. Keskitymme moniammatillisen tiimityön merkitykseen varhaiskasvatuksen laadun kannalta sekä siihen, miten eri ammattiryhmien vahvuudet yhdessä luovat vankan perustan lastemme kasvulle ja oppimiselle. Lue kiinnostavia näkökulmia ja hyödyllisiä vinkkejä varhaiskasvatuksen ammattilaisten yhteistyön tehokkaasta toteuttamisesta lasten parhaaksi.

   

  Varhaiskasvatustyöhön vaikuttavat yhteiskunnalliset muutokset edellyttävät kasvatus- ja opetustyötä tekeviltä ammattilaisilta uudenlaista monialaista asiantuntijuutta. Nämä muutokset liittyvät esimerkiksi perheiden moninaistumiseen, kulttuurisen moninaisuuden lisääntymiseen sekä lasten tuentarpeiden tunnistamiseen entistä oikea-aikaisemmin. Varhaiskasvatus onkin mitä suurimmassa määrin moniammatillista tiimityötä, jonka tärkeimmässä keskiössä on jokainen lapsi yksilöllisine vahvuuksineen, mielenkiinnon kohteineen ja tarpeineen.

   

  Yhteistyön merkitys perheiden tukemisessa varhaiskasvatuksessa

  Varhaiskasvatuksen arjessa yksilötason lisäksi tuetaan myös lapsiryhmän vuorovaikutus- ja kaverisuhteita sekä huolehditaan koko ryhmän psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Kokonaisvaltaisen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen vaatii tiimiltä näiden lisäksi myös oikea-aikaista ja jatkuvaa yhteistyötä perheiden kanssa - vanhemmuuden tukemista, yhteisten toimintatapojen löytämistä sekä luottamuksellisen ilmapiirin luomista. Yhteiseen kasvatustyöhön osallistuu usein myös varhaiskasvatuksen ympärille rakentunut palveluverkosto, jossa jokaisella toimijalla on oma keskeinen roolinsa yksittäisten lasten ja perheiden kohdalla.

   

  Ammattiroolien yhteistyö varhaiskasvatuksen vahvuutena

  Laadukas varhaiskasvatus ei siis vain ole moniammatillista tiimityötä, vaan se myös vaatii sitä toteutuakseen laadukkaasti. Moniammatillisessa tiimissä yhteisesti jaetun ydinosaamisen lisäksi jokainen jäsen tuo oman erityisen koulutustaustansa kautta tiimiin näkökulmia sekä osaamista, jota lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen kaivataan. Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja on perushoidon ja kasvun tukemisen ammattilainen, joka tukee ja ohjaa lapsia arjessa. Varhaiskasvatuksen sosionomi tuo tiimiin vahvaa osaamista palvelujärjestelmästä sekä perheiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja lapsiryhmän kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Varhaiskasvatuksen opettaja puolestaan on pedagogi, joka vastaa varhaiskasvatuksen pedagogisesta toiminnasta sekä jokaisen lapsen yksilöllisestä oppimisen polusta. Näiden lisäksi tiimien työtä ovat tukemassa ja rikastamassa myös monet muut ammattilaiset, kuten veot, pedagogiset johtajat ja avustajat.

   

  Arjen tiimellyksessä toiminnot sekoittuvat, ja tiimin jäsenet tekevät lasten kanssa asioita yhdessä ja erikseen toimien. Se, että tiimin jäsenillä on erilaiset koulutuksen tuomat osaamiset, ei sulje pois sitä, että näillä kaikilla varhaiskasvatuksen ammattilaisilla on myös asiantuntijuudessaan paljon samaa – yhteinen arvopohja, ohjaavien asiakirjojen tuntemus sekä jaettua osaamista ohjaamiseen, arviointiin, lasten havainnointiin sekä toiminnan kehittämiseen. Ammattiroolien samuus mahdollistaa aidon ja joustavan yhteistyön toteutumisen sekä yhteisten tavoitteiden asettamisen tiimin työskentelylle. Erilaiset koulutustaustat tuovat työskentelyyn erilaisia vahvuuksia ja osaamisen teräviä kärkiä, jotka rikastavat tiimin osaamispohjaa.


  Moniammatillisen tiimin rooli varhaiskasvatuksen laadussa

  Valjastamalla käyttöön koko tiimin osaamispotentiaalin ja monialaisen asiantuntijuuden löydetään keinoja luoda hyvä ja toimiva arki niin jokaiselle lapselle kuin aikuisillekin. Tähän tiimi tarvitsee työnsä tueksi johtajuutta, joka auttaa tiimiä paitsi tunnistamaan yksilöiden koulutuksellisia vahvuuksia myös kohdentamaan vahvuudet parhaalla mahdollisella tavalla tiimin hyödyksi. Johtajan tehtävänä olisi luoda työyhteisöön toimintakulttuuria, jossa iloitaan erilaisesta osaamisesta ja tunnistetaan se, että kohdentamalla tiimin voimavaroja osaamisperusteisesti voidaan vaikuttaa varhaiskasvatuksen laadun lisäksi myös koko tiimin hyvinvointiin ja jaksamiseen.

   

  Anniina Berg, KM, varhaiskasvatuksen opettaja

  anniina.berg@ralla.fi

  Vanhimmat
  Uusimmat
  Sulje (esc)

  Popup

  Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

  Age verification

  By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

  Etsi

  Ostoskori

  Ostoskorisi on tyhjä
  Palaa kauppaan