en
Language
English
 • Suomi
 • English
Currency

  Kokonaisvaltainen kohtaamisen pedagogiikka on varhaiskasvatuksessa työn ydintä

  Minulla on suuri ilo liittyä uutena jäsenenä mukaan RALLA-tiimiin rakentamaan lapsen vahvuudet ja tarpeet tunnistavaa toimintakulttuuria. Me pidämme RALLAssa lasten osallisuutta, leikkiä, kaveritoiminnan havainnointia sekä näiden taitojen tukemista tärkeänä. RALLAn tutkimusperustaisuus ja vahva asiantuntijuus koulutussisällöissä ovat myös minulle tärkeitä arvoja varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja kouluttajan työssäni.

  Lapsen aito kohtaaminen ja tarpeisiin vastaaminen on laadukkaan varhaiskasvatuksen perusta

  Varhaiskasvatuksen erityisopettajana sydäntäni lähellä ovat erityisesti lasten sosiaalisemotionaalisten taitojen vahvistaminen sekä esteetön oppimisympäristö, joka on rakentunut lasten kiinnostuksen kohteista ja tarpeista käsin fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti sekä pedagogisesti turvalliseksi kokemisen paikaksi. Esteetön oppimisympäristö merkitsee minulle lasten tarpeista käsin rakentuvaa ympäristöä, jossa jokaisen lapsen osallisuus ja ryhmään kuuluminen mahdollistuu. Lapsiryhmässä se tarkoittaa, että esillä on mm. riittävää kuvallista tukea, ennakoitua arkea, tarvittavaa struktuuria, sensitiivistä, lämmintä vuorovaikutusta sekä aikuisen tarjoamaa tunnetukea. Esteetön ympäristö on jokaiselle lapselle turvallinen paikka kokea, liittyä leikkeihin, kasvaa ja kehittyä. Turvallisen ja esteettömän oppimisympäristön rinnalle tarvitaan myös aikuisia, jotka tunnistavat lasten osaamista, sanoittavat heidän vahvuuksiaan sekä mahdollistavat onnistumisen kokemuksia.

  Varhaiskasvatuksessa ei voi liikaa korostaa havainnoinnin merkitystä

  Varhaiskasvatuksen erityisopettajan työssäni saan olla kehittämässä inklusiivista toimintakulttuuria yhdessä henkilöstön kanssa. Inkluusioon kuuluvia käsitteitä ovat mm. osallisuus, yhteisöllisyys ja tasa-arvo. Varhaiskasvatuksessa leikin havainnointi on keskeistä inklusiivisen arjen rakentamisessa. Havainnoinnin kautta saatava tieto edistää lapsen oppimista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Leikin havainnointi auttaa löytämään tarkoituksenmukaiset keinot lapsilähtöisen, eli lapsia kuulevan ja mielipiteet huomioon ottavan, pedagogiikan toteuttamiseen. Samalla se ohjaa varhaiskasvatuksen henkilöstöä tutustumaan lapsiin syvemmin sekä havainnoimaan ryhmätasolla lasten keskinäisiä vertaissuhteita. RALLAn tutkimusperustaiset leikin ja kaveritaitojen havainnointityökalut, verkkokurssit sekä koulutussisällöt vahvistavat ja auttavat omalta osaltaan kehittämään turvallista, kohtaavaa kasvatuskulttuuria. Lapsiryhmän hyvinvointi kehittyy myötäelävässä kasvatus- ja toimintakulttuurissa, jossa lapsille ominainen tapa toimia on leikki.

  Taidelähtöiset työtavat vahvistavat inkluusion näkökulmasta lapsiryhmän yhteenkuuluvuuden tunnetta, lasten osallisuuden kokemuksia sekä yhteisöllisyyttä

  Olen saanut olla mallintamassa, mentoroimassa sekä kouluttamassa varhaiskasvatuksen henkilöstöä taide- ja kerrontalähtöisiin työtapoihin mm. OPH:n rahoittamassa Rinnalla-hankkeessa. Näiden työtapojen tarjoamat, ilmaisun eri muotoja luovasti yhdistelevät hetket tukevat hyvin Varhaiskasvatussuunnitelmien perusteiden (2022) mukaista työskentelyä. Tarinat ja sadut mahdollistavat yhteisen leikkimaailman rakentumisen ja lapsilähtöisen työskentelyn. Ilmaisun monet muodot tarjoavat luontevan kanavan lasten tunnekokemusten käsittelylle ja sosiaalisemotionaalisten taitojen vahvistamiselle.

  Kasvatuksen kolmen K:n pedagogiikka (kohtaa, kosketa, kuuntele) kulkee luontevasti mukana osana taidelähtöistä työskentelyä. Taidelähtöiset työtavat tulisi myös tutkimusten mukaan jalkauttaa varhaiskasvatuksen päivittäiseen toimintaan vielä vahvemmin (esim. Karvin arviointiraportti 2019).

   

  Anu Lamminen, KM, VEO, pedagoginen pätevyys

  anu.lamminen@ralla.fi

  #lapsuus #lapsuudenitseisarvo #leikki #inklusiivinenarki #sosiaalisemotionaaliset taidot #taidelähtöisyys #havainnointi

  Older Post
  Newer Post
  Close (esc)

  Popup

  Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

  Age verification

  By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

  Search

  Shopping Cart

  Your cart is currently empty.
  Shop now