en
Language
English
 • Suomi
 • English
Currency

  Referenssit

  ”RALLAn työkalut tekevät näkymättömän näkyväksi.”

  "Oulun ammattikorkeakoulussa olemme käyttäneet RALLAn tuottamaa teoreettista osaamista sekä käytännönläheisiä työkaluja sosionomien ja toimintaterapeuttien koulutuksessa sekä monialaisesti toteutetuisa projekteissa. Yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa toteutetut RALLA-kerhot ovat toimineet opiskelijoille käytännön oppimisen paikkoina ja lapsille erinomaisina varhaisen tuen mahdollistajina. RALLA-havainnoinnit mahdollistavat pysähtymisen leikin äärelle ja auttavat arvostamaan vapaata leikkiä. RALLA-sovellus toimii hyvänä pedagogisen dokumentoinnin välineenä."

  ”Leikkien lapsi ilmentää omaa maailmaansa ja rakentaa lapsuuden narratiiviaan.”

  Pirjo Lappalainen, Lehtori toimintaterapia; Aira Vähärautio, Lehtori varhaiskasvatus. Oulun Ammattikoskeakoulu.

   

  “Olen käyttänyt RALLA-työkaluja monen vuoden ajan työssäni. RALLA palvelee ja tukee loistavasti työtäni toimintaterapia ryhmissä sekä yksilöllisissä terapioissa. Käytän RALLA-työkaluja myös kuntoutuksen vaikuttavuuden mittarina."

  Toimintaterapeutti Sanna Lampinen, Toiminnan Ilo.
  https://toiminnanilo.fi

  "RALLA:n käsikirjat ja sovellus ovat olleet käytöstä Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksessa. RALLA-työkalut tukevat varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden kehittyvää ammatillista osaamista. RALLA:n teoriatausta nivoutuu hyvin opintoihin, jossa pohdimme lapsen leikkiä ja leikin pedagogista ohjausta, havainnointia ja dokumentointia. Osana opetusharjoittelua, RALLA havainnointi tukee tulevien varhaiskasvatuksen opettajien havainnointitaitojen oppimista sekä monialaisen, kollegiaalisen yhteistyön rakentumista varhaiskasvatusyksiköissä."

  "Olemme kokeneet, että RALLA-työkalujen käyttö on hyvä konkreettinen menetelmä teorian ja käytännön yhdistämiseen osana tulevien ammattilaisten oppimisprosessia.”

  Satu Lausmaa, Yliopistonopettaja; Anitta Melasalmi, Yliopistonlehtori; Marita Neitola, Yliopistonlehtori.
  Turun yliopisto: Kasvatustieteiden tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos, Rauman kampus, www.utu.fi

  Close (esc)

  Popup

  Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

  Age verification

  By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

  Search

  Shopping Cart

  Your cart is currently empty.
  Shop now