RALLAs utbildningar, skräddarsydda coachningar och expertutlåtanden ger nya perspektiv och verktyg för yrkesmänniskor och familjer. I utbildningen lär du dig till exempel att tillämpa RALLA-mjukvarans verktyg i din vardag.

Inom forskningen produceras kontinuerligt ny kunskap och nya arbetsmetoder som stöd för barnets utveckling och uppväxt, men problemet är ofta överföringen av kunskaperna till det praktiska arbetet i form av nya handlingssätt. Nya verktyg behövs i synnerhet för identifieringen och stödjandet av barnens färdigheter i att medverka i gruppen.

UTBILDNINGEN BIDRAR TILL ATT UPPRÄTTA BARNETS UPPVÄXTMÅL PÅ ETT MER SYSTEMATISKT SÄTT OCH GER STÖD FÖR YRKESMÄNNISKORNAS UTVECKLING AV SIN KOMPETENS.

Vi ordnar på beställning utbildningar och coachningar, som skräddarsytts för kundens behov, samt öppna kurser. RALLAs skräddarsydda coachningar och expertutlåtanden ger nya perspektiv och verktyg för yrkesmänniskor och familjer.

Yrkesarbetet inom fostran och rehabilitering är inriktat på att stödja barnets individuella styrkor samt på att förebygga och lösa eventuella utmaningar. Ofta identifieras styrkorna och de eventuella utmaningarna i vardagen genom fri observation och antecknande av relativt slumpmässiga iakttagelser. Systematiskt pedagogiskt arbete kräver förutom tillförlitliga verktyg, även kunnande om bedömning av särskilda stödbehov och målinriktat genomförande av nödvändiga interventioner.

Våra centrala coachingteman är följande:

  • Verktyg för identifiering och utveckling av barnets kamratskaps- och lekfärdigheter.
  • Verksamhetsmodeller för förebyggande av mobbning och stöd av en positiv atmosfär i gruppen.
  • Umgänge med kamrater: perspektiv på den teoretiska grunden bakom lek- och kamratskapsfärdigheterna.
  • Utmaningarna i observationen och genomförandet av en tillförlitlig bedömning.

EXEMPEL PÅ UTBILDNINGAR SOM VI GENOMFÖRT FÖR YRKESMÄNNISKOR INOM FOSTRAN OCH REHABILITERING.

RALLA-utbildningen Skickligt med kamraterna:
Föreläsningspaketet omfattar fyra timmars arbete under vilket deltagarna sätter sig in i barnens verksamhet i gruppen och lekens värld samt dryftar sin egen roll i främjandet av barns umgänge med varandra.

RALLA-utbildningen Kompetent bedömare:
Utbildningspaketet, vars omfattning är tre studiepoäng, är en djupgående genomgång av bedömningen av barns lek- och kamratskapsfärdigheter samt utvecklingen av dem i vardagen. Utbildningspaketet består av sex timmars närstudiedagar (inkl. handledda övningsverkstäder), färdighetsbedömningar som utförs som självständiga studier samt återkopplingsdagar. Deltagarna får tillgång till RALLA-mjukvaran under coachningen. Utbildningen kan även genomföras helt eller delvis som distansstudier över internet.

Intresserad? Kontakta oss eller lämna ett meddelande så kontaktar vi dig så snart som möjligt!

Kontakta oss