RALLA-mjukvaran ger dig ett elektroniskt verktyg för bedömning av barnets styrkor och färdigheter samt dess deltagande i gruppen, för tolkning av resultaten och målsättning – för att underlätta och stödja ditt dagliga arbete.

Vi levererar RALLAs elektroniska programvara genom ett licensavtal. Licensavtalet ingås som ett fortlöpande prenumerationsavtal, varvid fakturering sker årsvis, eller som ett tidsbundet, treårigt avtal. Licenserna skräddarsys för förskolorna utifrån barngruppens storlek och för rehabiliteringsorganisationer utifrån antalet terapeuter i organisationen. Fråga oss mer om vilken licens som skulle passa dig.

Vi presenterar gärna de elektroniska verktygen närmare innan ett bindande avtal ingås. RALLAs årslicenser kan beställas på svenska i vår 2017.

 RALLA-verktygspaketet består av tre avsnitt:

kelt_kasi      HÅLLPLATSEN: Obegränsad användning av verktygen RALLA Lekbedömning™ och RALLA Kamratskapsfärdigheter™. I användarrättigheterna ingår en elektronisk användarhandbok med anvisningar för användaren.

pink_kasi

STIGEN: En överskådlig rapport om barnets lek- och kamratskapsfärdigheter som ger en djupgående helhetsbild av barnets individuella styrkor och utvecklingsobjekt. Med hjälp av den kvalitativa rapporten kan planeringen av stödåtgärderna för gruppverksamheten och leken riktas in mer specifikt än tidigare. De överskådliga analysrapporterna kan sparas i elektroniskt format eller skrivas ut som pappersversioner.

vihr_kasi

INFORMATIONSTAVLAN: Målsättningsverktyg som stöd för planen för småbarnspedagogiken samt praktiknära verksamhetsmodeller och övningar som pedagogen och rehabiliteraren kan genomföra med barnet/barngruppen. Du kan sätta upp målen utifrån analysrapportens resultat och systematiskt stödja barnets individuella utveckling och lärande.

Intresserad? Kontakta oss eller lämna ett meddelande så kontaktar vi dig så snart som möjligt!

Kontakta oss