Lekbedömningshandboken ger dig närmare kunskaper om teorin bakom metoden för lekbedömning och lekuppfattningen. I handboken beskrivs leken som verksamhet som kan observeras och ges anvisningar om hur indikatorer som beskriver lekbeteendet kan observeras och poängsättas. Handboken ger även anvisningar om en kvalitativ tolkning av resultaten. Observera att råpoängen inte kan räknas samman som slutpoäng, vilket gör att kvantitativ mätning och tolkning alltid kräver RALLA-mjukvaran.

RALLA lekbedömningshandboken är tillgänglig på svenska. Du kan beställa RALLA-publikationerna via oss med kontaktplanketten.

PAGS, Bedömning av barns lek i gruppsituationer (27,50 € + alv 10%)

RALLA-handboken om metoden för lekbedömning kan beställas  på finska eller på svenska, direkt på adressen info@ralla.fi.

rallakuva_2

rallakuva_4