Produktfamiljen


RALLA produkter, de elektroniska verktygen samt innehållet i utbildningarna och coachningarna är baserade på två doktorsavhandlingar. De har utvecklats under de senaste tio åren tillsammans med yrkesmänniskor inom fostran och rehabilitering.

Continue reading ”Produktfamiljen”

RALLA softa


RALLA-mjukvaran ger dig ett elektroniskt verktyg för bedömning av barnets styrkor och färdigheter samt dess deltagande i gruppen, för tolkning av resultaten och målsättning – för att underlätta och stödja ditt dagliga arbete.

Continue reading ”RALLA softa”

Utbildning


RALLAs utbildningar, skräddarsydda coachningar och expertutlåtanden ger nya perspektiv och verktyg för yrkesmänniskor och familjer. I utbildningen lär du dig till exempel att tillämpa RALLA-mjukvarans verktyg i din vardag.

Continue reading ”Utbildning”

RALLA handbok


Lekbedömningshandboken ger dig närmare kunskaper om teorin bakom metoden för lekbedömning och lekuppfattningen. I handboken beskrivs leken som verksamhet som kan observeras och ges anvisningar om hur indikatorer som beskriver lekbeteendet kan observeras och poängsättas. Handboken ger även anvisningar om en kvalitativ tolkning av resultaten. Observera att råpoängen inte kan räknas samman som slutpoäng, vilket gör att kvantitativ mätning och tolkning alltid kräver RALLA-mjukvaran.

Continue reading ”RALLA handbok”