Vilja Laaksonen


”FÄRDIGHETER KAN MAN ALLTID LÄRA SIG. DÄRFÖR KAN TILLSYNES SMÅ POSITIVA ERFARENHETER I BARNDOMEN FÅ TILL STÅND STORA SAKER I FRAMTIDEN.”

Med sina kamrater kliver barnet in i en värld där man tillsammans förhandlar om lekens regler, delar med sig av de nya erfarenheterna i berättelseform och knyter vänskapsband. Därmed behöver barnen olika slags färdigheter för växelverkan med sina jämlikar. Kommunikationen har en enorm kraft i växelverkan mellan såväl barn som vuxna, eftersom allt som är viktigt i livet i slutändan kristalliseras i växelverkan.

Jag har en gedigen forsknings- och utbildningsbakgrund. I min doktorsavhandling forskade jag i barns relationer med jämlikar och mobbning i en kamratgrupp i förskolan. Enligt forskningsperspektivet stöder utvecklingen av färdigheterna i relationen med jämlikar ingripande i mobbning redan före skolåldern. Jag är glad över att jag i RALLA kan för egen del påverka att vi erbjuder barnen så bra färdigheter för umgänget med kamrater som möjligt.”

Utbildning: FD, SVM, pedagogisk behörighet

Nyckelord: kamratskapsfärdigheter, färdigheter för relationer med jämlikar, gruppverksamhet, växelverkan, förskolepedagogik, utbildning