Tiina Lautamo


”LEKEN ÄR DET VIKTIGASTE I BARNETS VÄRLD OCH DEN BÄSTA GEMENSAMMA VERKSAMHETSARENAN FÖR BARN OCH FÖRÄLDRAR.”

I mitt arbete som ergoterapeut blev jag intresserad av att fundera på lekens betydelse som en grundläggande utgångspunkt för barnets utveckling och lärande och som en plats för delaktighet. Som forskare har jag irrat mig ännu längre in i lekens fascinerande värld.

Jag har utvecklat en metod för bedömning av lekfärdigheterna, vars arbetsnamn var lekbedömning i gruppsituationer, RALLA. Idag är RALLA mycket mer än så. Det är ett företag och ett tjänstekoncept som har som mål att producera forskningsbaserade och tillförlitliga verktyg för förskolepedagoger och yrkesmänniskor inom rehabilitering. Jag har arbetat med rehabilitering av barn i vardagen och även utbildat blivande experter under en lång tid.

Utbildning: FD, HvD, ergoterapeut och pedagog
Nyckelord: Lekfärdigheter, verksamhetsfärdigheter, bedömning, ergoterapi, förskolepedagogik, utbildning.