Om oss


RALLA är expertis, utbildningskompetens och entusiasm

Vilja Laaksonen

”Färdigheter kan man alltid lära sig. Därför kan tillsynes små positiva erfarenheter i barndomen få till stånd stora saker i framtiden.”

Med sina kamrater kliver barnet in i en värld där man tillsammans förhandlar om lekens regler, delar med sig av de nya erfarenheterna i berättelseform och knyter vänskapsband. Därmed behöver barnen olika slags färdigheter för växelverkan med sina jämlikar. Kommunikationen har en enorm kraft i växelverkan mellan såväl barn som vuxna, eftersom allt som är viktigt i livet i slutändan kristalliseras i växelverkan.

Jag har en gedigen forsknings- och utbildningsbakgrund. I min doktorsavhandling forskade jag i barns relationer med jämlikar och mobbning i en kamratgrupp i förskolan. Enligt forskningsperspektivet stöder utvecklingen av färdigheterna i relationen med jämlikar ingripande i mobbning redan före skolåldern. Jag är glad över att jag i RALLA kan för egen del påverka att vi erbjuder barnen så bra färdigheter för umgänget med kamrater som möjligt.”

Utbildning: FD, SVM, pedagogisk behörighet
Nyckelord: kamratskapsfärdigheter, färdigheter för relationer med jämlikar, gruppverksamhet, växelverkan, förskolepedagogik, utbildning

Tiina Lautamo

”Leken är det viktigaste i barnets värld och den bästa gemensamma verksamhetsarenan för barn och föräldrar.”

I mitt arbete som ergoterapeut blev jag intresserad av att fundera på lekens betydelse som en grundläggande utgångspunkt för barnets utveckling och lärande och som en plats för delaktighet. Som forskare har jag irrat mig ännu längre in i lekens fascinerande värld.

Jag har utvecklat en metod för bedömning av lekfärdigheterna, vars arbetsnamn var lekbedömning i gruppsituationer, RALLA. Idag är RALLA mycket mer än så. Det är ett företag och ett tjänstekoncept som har som mål att producera forskningsbaserade och tillförlitliga verktyg för förskolepedagoger och yrkesmänniskor inom rehabilitering. Jag har arbetat med rehabilitering av barn i vardagen och även utbildat blivande experter under en lång tid.

Utbildning: FD, HvD, ergoterapeut och pedagog
Nyckelord: Lekfärdigheter, verksamhetsfärdigheter, bedömning, ergoterapi, förskolepedagogik, utbildning.