Familjer


Barnets liv består av lek, lekfullhet och verksamhet med kamrater. När barnet blir åsidosatt från den gemensamma verksamheten eller leken, kan det finnas många slags anledningar till detta.

I förskolan bedöms leken och kamratskapsfärdigheterna systematiskt. Att stödja dessa färdigheter är en av förskolepedagogikens viktigaste uppgifter. När du oroar dig för ditt barn, tveka inte att föra saken på tal med pedagogerna. Vikten av leken och verksamheten med kamraterna i barnets utveckling och lärande kan aldrig betonas för mycket.

Barnets delaktighet i verksamheten är en förutsättning för att barnet lär sig färdigheterna.

Det är viktigt att barnet deltar i verksamheten och leken med sina jämnåriga för att inhämta nya färdigheter. I den gemensamma verksamheten lär sig barnet många kunskaper och färdigheter som behövs senare i livet. Så småningom lär sig barnet att självständigt styra och anpassa sin egen verksamhet. Det lär sig att agera på ett flexibelt och kreativt sätt i återkommande möten med nya saker som ska utforskas i nya miljöer. Via leken och verksamheten med kamraterna kan barnet ge uttryck för sina egna intressen och lära sig viktiga sociala färdigheter.

Det lönar sig att bedöma utmaningarna i vardagen

Om barnet har svårigheter i vardagen, antingen hemma eller i förskolan, finns det skäl att göra en närmare bedömning av barnets verksamhetsfärdigheter, speciellt färdigheterna att delta i leken och gruppens verksamhet. RALLA-tjänsten erbjuder en tillförlitlig och forskningsbaserad metod för yrkesmänniskor inom fostran och rehabilitering. Vi hoppas att den finns med i verktygslådan på ditt barns förskola.

Som föräldrar är ni säkert intresserade av att veta mer om barnet har svårigheter att delta i leken och kamratverksamheten och lära er hur ni kan stötta barnet i dess uppväxt och utveckling tillsammans med förskolepedagoger och andra yrkesmänniskor.

Om du vill ha stöd för ditt barns uppväxt och utveckling, tveka inte att föra saken på tal.

Kontakta oss