Beslutsfattare


RALLA-tjänsten erbjuder verktyg för bedömning av kamratskaps- och lekfärdigheterna och för målinriktat stöd för dessa i barngruppen. Våra utbildnings- och coachingprodukter erbjuder kunskap för utveckling av personalen.

I förskolepedagogikens föränderliga verksamhetsmiljö finns ett behov av verktyg som å ena sidan stöder barnets och barngruppens kunskaps- och uppväxtmål och å andra sidan gör det möjligt för yrkesmänniskorna att utföra sitt dagliga arbete systematiskt och målinriktat. Rätt inriktat tidigt och särskilt stöd blir möjligt genom tillförlitlig bedömning. Forskning har visat att upp till tio procent av åldersgruppen behöver särskilt stöd i sin utveckling. Utslagning kan börja redan i förskoleåldern. Under sin livstid kostar ett barn eller en ung som marginaliserats cirka 1,2 miljoner euro för samhället.

Behovet av tidigt stöd ska alltid utredas

Med rätt inriktat och framgångsrikt genomfört tidigt stöd kan största delen av den utveckling som leder till utslagning förebyggas. Att påverka den optimala utvecklingen av barnets vardagliga färdigheter och uppbyggandet av en stark, funktionell identitet är vid sidan av stöd för familjen en av de mest effektiva sätten. Genom att stödja leken möjliggör man en optimal utveckling av färdigheterna och delaktighet i förskolegruppen.

En god rehabilitering sker i barnets vardag

När barnet har utmaningar i verksamheten kan det även behöva sakkunnighjälp som stöd för sin utveckling (olika terapier som stöder utvecklingen), men detta i sig är inte tillräckligt. Den bästa rehabiliteringen sker i barnets vardag, den miljö där barnet verkar dagligen. Ett gediget pedagogiskt kunnande och bra, tillförlitliga verktyg i förskolepedagogiken säkerställer en påverkan av hög kvalitet, i barnets vardag.

RALLA-tjänstens heltäckande elektroniska verktyg, utbildningspaket och skräddarsydda coachinggrupper stärker och utvecklar förskolepedagogernas pedagogiska kunnande och stöder det dagliga arbetet.

Kontakta oss