Experter


Tjänster som tas till barnets närmiljö gör det möjligt att öva på många olika slags färdigheter i den naturliga omgivningen.

Continue reading ”Experter”

Beslutsfattare


RALLA-tjänsten erbjuder verktyg för bedömning av kamratskaps- och lekfärdigheterna och för målinriktat stöd för dessa i barngruppen. Våra utbildnings- och coachingprodukter erbjuder kunskap för utveckling av personalen.

Continue reading ”Beslutsfattare”

Familjer


Barnets liv består av lek, lekfullhet och verksamhet med kamrater. När barnet blir åsidosatt från den gemensamma verksamheten eller leken, kan det finnas många slags anledningar till detta.

Continue reading ”Familjer”

Förskolepedagoger


RALLA-tjänsten hjälper dig att observera barnet i dagliga leksituationer och dess deltagande i gruppens verksamhet på ett tillförlitligt och systematiskt sätt.

Continue reading ”Förskolepedagoger”