STÖD FÖR DET DAGLIGA PEDAGOGISKA ARBETET MED FORSKNINGSBASERADE VERKTYG

Close

RALLA är expertis, utbildningskompetens och entusiasm

(mer…)

VI VILL ERBJUDA
varje barn trygga erfarenheter i dess egen värld med jämlikar

RALLA är ett sakkunnigföretag inom fostran och rehabilitering vars produktfamilj består av forskningsbaserade verktyg samt övningar inom lek- och kamratskapsfärdigheter som sammanställts för att stödja barnets individuella uppväxt och lärande. Våra elektroniska verktyg och praktiskt orienterade utbildningar ger stöd till exempel i upprättandet av barns individuella planer för förskolepedagogiken och i det dagliga pedagogiska arbetet.

VI UTBILDAR OCH PRODUCERAR
tillförlitliga, forskningbaserade metoder som utgör verktyg för samarbetet mellan familjer, förskolepedagoger och yrkesmänniskor inom rehabilitering.

Verktygen för bedömning av kamratskaps- och lekfärdigheterna, som är avsedda att användas i barngruppen, erbjuder en snabbt genomförbar och tillförlitlig metod för upprättandet av individuella kunskapsmål och pedagogiska mål för barnen.

LÄS MER OM TJÄNSTERNA

LÄS MER OM PUBLIKATIONERNA

poyta

Habilitering experts

Exakt identifiering av barnets stödbehov och verktyg för tidigt stöd.

Förskolepedagoger

Tillförlitlighet till upprättandet av planer för förskolepedagogiken och stöd för stärkandet av positiva kompisrelationer.

Familjer

Barnets liv består av lek, lekfullhet och verksamhet med kamrater. När barnet blir åsidosatt från den gemensamma verksamheten eller leken, kan det finnas många slags anledningar till detta.

Beslutsfattare

Stöd för allokeringen av tjänster, stärkandet av den pedagogiska kompetensen och förebyggandet av utslagning.