Vilja Laaksonen


”TAITOJA VOI AINA OPPIA. SIKSI PIENELTÄ TUNTUVAT MYÖNTEISET KOKEMUKSET LAPSUUDESSA VOIVAT SAADA AIKAAN ISOJA ASIOITA TULEVAISUUDESSA.”

Kavereiden kanssa lapsi astuu maailmaan, jossa neuvotellaan yhdessä leikin säännöistä, jaetaan uusia kokemuksia tarinoiden siivittämänä ja solmitaan kaverisuhteita. Näin lapset tarvitsevat erilaisia vuorovaikutustaitoja vertaistensa kanssa. Viestinnällä on valtava voima niin lasten kuin meidän aikuistenkin välisissä vuorovaikutussuhteissa, sillä kaikki tärkeä elämässä kiteytyy lopulta vuorovaikutukseen.

Minulla on vankka tutkimus- ja koulutustausta. Olen väitöskirjassani tutkinut lasten vertaissuhteita ja kiusaamista esikoulun vertaisryhmässä. Tutkimuksen näkökulmana on, että vertaissuhdetaitojen kehittäminen tukee kiusaamiseen puuttumista jo ennen kouluikää. Olen iloinen siitä, että voin RALLA:ssa pyrkiä omalta osaltani vaikuttamaan siihen, että tarjoamme lapsille mahdollisimman hyvät valmiudet kavereiden kanssa toimimiseen.”

Koulutus: FT, YTM, pedagoginen pätevyys
Avainsanat: kaveritaidot, vertaissuhdetaidot, ryhmätoiminta, vuorovaikutus, varhaiskasvatus, koulutus

Email: vilja.laaksonen@ralla.fi
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vilja-laaksonen-1b733b67
Twitter: @ViljaLaaksonen