Tiina Lautamo


”LEIKKI ON MAAILMAN TÄRKEIN ASIA JA PARAS YHTEISEN TOIMINNAN AREENA LAPSILLE JA VANHEMMILLE.” 

Omassa työssäni toimintaterapeuttina innostuin pohtimaan leikin merkitystä lapsen kehityksen ja oppimisen peruslähtökohtana ja osallistumisen paikkana. Tukijana olen eksynyt vielä syvemmälle leikin kiehtovaan maailmaan.

Olen kehittänyt leikkitaitojen arviointiin menetelmän, jonka työnimenä oli ryhmässä tapahtuva leikinarviointi RALLA. Nyt RALLA on paljon enemmän. Se on yritys ja palvelukonsepti, jonka tavoitteena on tuottaa tutkittuja ja luotettavia välineitä varhaiskasvattajien ja kuntoutuksen ammattilaisten käyttöön. Olen tehnyt arjen kuntoutusta lasten kanssa ja myös pitkään ollut tulevien kuntoutuksen asiantuntijoiden ja kasvatusalan ammattilaisten kouluttajana.

Koulutus: FT, TtL, Toimintaterapeutti ja pedagogi
Avainsanat: Leikkitaidot, toiminnan taidot, arviointi, toimintaterapia, varhaiskasvatus, koulutus.

Email: tiina.lautamo@ralla.fi
Linkedin: https://fi.linkedin.com/in/tiina-lautamo-10445727