Digitaaliset ratkaisut parantavat lasten oppimisvalmiuksia ja tasavertaisuutta 

Voivatko digitaaliset menetelmät auttaa kasvattajia hahmottamaan ja ennakoimaan lapsen oppimisen tarpeita? Digitaalisia palveluita on mahdollista hyödyntää entistä tehokkaammin yksinäisyyden ja kiusaamisen kitkemiseen lasten maailmasta sekä lasten asiakasnäkökulman kuulemiseen. Digitaaliset työvälineet voivatkin toimia varhaiskasvatuksen henkilöstön toiminnanohjauksen välineenä, laadun arvioinnissa sekä lapsen kasvun tukemisessa, oppimisen ilon syntymisessä, omien vahvuuksien tunnistamisessa ja kehityksen tukemisessa parhaalla mahdollisella tavalla.  Olen hypännyt tammikuussa 2020 mukaan RALLAn toimintaan kehittämään tutkituista työkaluista tukea päivittäiseen kasvatus- ja koulutustyöhön.  Digitaaliset menetelmät … Continue reading Digitaaliset ratkaisut parantavat lasten oppimisvalmiuksia ja tasavertaisuutta 

Taitoja opitaan tekemällä ihan itse

Luennoin usein lapsen elämäntaitojen kehityksestä. Kun puhun alle kouluikäisen lapsen taitojen oppimisesta, minulta kysytään mitä kaikkea missäkin iässä tulisi osata. Ikään vertaaminen perustuu aiemmin vahvasti vallalla olevaan käsitykseen niin kutsutusta normaalista kehityksestä. Haluaisin kuitenkin kääntää normiajattelun näkökulman enemmän siihen, onko lapsella riittävät taidot osallistua vertaistensa toimintaan erilaisissa arjen tilanteissa. Osallistuessaan lapsi oppii koko ajan uusia … Continue reading Taitoja opitaan tekemällä ihan itse