Satsaus lapsiin ja nuoriin on paras investointi tulevaisuuteen 

Lapsen aktiivisen osallistumisen mahdollistaminen ja tukeminen on arvokasta sekä lapsen tulevaisuuden että lapsuuden näkökulmasta. Jokaisella lapsella on oikeus saada turvallisia kokemuksia omassa vertaisryhmässään. Lasten oikeuksien takaaminen on puolestaan aikuisten velvollisuus. Miten me aikuiset voimme osaltamme mahdollistaa lapsen oman äänen esiin tuominen ja turvallisen kiinnittymisen vertaisryhmään?   Kavereiden kanssa leikkiminen on yksi varhaiskasvatuksen parhaita puolia – ainakin, jos lapsilta … Continue reading Satsaus lapsiin ja nuoriin on paras investointi tulevaisuuteen 

Kohti luotettavaa havainnointia

Luotettava havainnointi tapahtuu käyttäen tutkittuja teoriaan pohjaavia menetelmiä. Tämä on videoluentosarjan ensimmäinen osa, jossa tutustut luotettavan havainnoinnin periaatteisiin. Video on tehty yhteistyössä Arcadan ammattikorkeakoulun kanssa ja suunnattu varhaiskasvatuksen täydennyskoulutukseen. Video on toteutettu osana OPH:n koulutus hanketta: Full av känslor. KATSO VIDEO

Varhaiskasvattaja lapsen osallistumisen mahdollistajana – havainnoinnin haasteet varhaiskasvattajan arjessa

Lasten osallistumisen ja osallisuuden mahdollistaminen erilaisissa arjen ympäristöissä on nostettu yleisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun, niin kasvatuksen, sosiaalialan kuin kuntoutuksenkin asiantuntijoiden puheenvuoroissa. Lapsen osallistuminen ja liittyminen toimintaan mahdollistuu, kun lapsella on riittävät taidot osallistua itselleen merkitykselliseen ja tarkoituksenmukaiseen tekemiseen ja kun ympäristö huomioi hänen aloitteitaan sekä tarvittaessa tukee lapsen toimintaa. Lapsi tarvitsee aikuisen oikeanlaista ohjausta ja tukea, … Continue reading Varhaiskasvattaja lapsen osallistumisen mahdollistajana – havainnoinnin haasteet varhaiskasvattajan arjessa