RALLA


Miksi Ralla?

 ”Taitoja voi aina oppia. Siksi joskus pieneltä tuntuvat myönteiset kokemukset lapsuudessa voivat saada aikaan isoja asioita tulevaisuudessa.” 

RALLAn toimintaa vie eteenpäin iso unelma: haluamme kitkeä yksinäisyyden lasten vertaismaailmasta ja tarjota jokaiselle lapselle turvallisia kokemuksia kavereiden kanssa. Turvallinen kiinnittyminen omaan vertaisryhmään tukee lapsen tasapainoista kehitystä.  

Uskomme, että satsaus lapsiin ja nuoriin on paras investointi tulevaisuuteen. Erilaiset taitojen oppimisen pulmat tasosiaaliset pulmat, kuten kiusaaminen, aiheuttavat riskin lapsen kehitykselle. Ongelma on myös kansantaloudellinen: jokainen syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle 1,2 miljoonaa euroa elämänsä aikana.  

RALLAn tavoitteena on auttaa lasten ja nuorten parissa toimivia aikuisia onnistumaan kasvatus-, kuntoutus- ja koulutustavoitteissaan. Varmistamme tavoitteen saavuttamisen tutkimukseen pohjaavilla työvälineillä, henkilökunnan osaamisen kehittämisellä sekä sisäisen toimintakulttuurin vahvistamisella. Pidämme myös innostavia ja herätteleviä puheenvuoroja lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä koulutusalaan liittyvistä teemoista. 

LUE LISÄÄ PALVELUISTAMME

Toimintaideologiamme 

”Uskomme siihen, että lasten ja nuorten oppimiseen ja turvalliseen kehitykseen panostaminen on paras investointi kestävään tulevaisuuteen.” 

RALLA perustuu yksinkertaiseen ajatukseen: hyödyntäkäämme tutkimustietoa, käytännön sovelluksia, ammattilaisten osaamista sekä ryhmien positiivista voimaa parantaaksemme lasten ja nuorten elämää kaikkialla maailmassa.  

Vastuullisuus on meille erityisen tärkeä arvo, koska toimimme lasten ja nuorten parissa. Siksi sitoudumme toiminnassamme yhteiskuntavastuullisiineettisesti ja ekologisesti kestäviin toimintaperiaatteisiin. 

Tavoitteena on ennaltaehkäisevän työn avulla vahvistaa lasten ja nuorten mahdollisuuksia kokea onnistumisen kokemuksia omassa vertaismaailmassaan. RALLAn unelmana on kitkeä yksinäisyys vertaismaailmasta ja tarjota turvallisia kokemuksia kavereiden kanssa. 

TUTUSTU TARINAAN RALLAN TAUSTALLA