RALLA-BLOGI

Varhaiskasvattaja lapsen osallistumisen mahdollistajana – havainnoinnin haasteet varhaiskasvattajan arjessa

Lasten osallistumisen ja osallisuuden mahdollistaminen erilaisissa arjen ympäristöissä on nostettu yleisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun, niin kasvatuksen, sosiaalialan kuin kuntoutuksenkin asiantuntijoiden puheenvuoroissa. Lapsen osallistuminen ja liittyminen toimintaan mahdollistuu, kun lapsella on riittävät taidot osallistua itselleen merkitykselliseen ja tarkoituksenmukaiseen tekemiseen ja kun ympäristö huomioi hänen aloitteitaan sekä tarvittaessa tukee lapsen toimintaa. Lapsi tarvitsee aikuisen oikeanlaista ohjausta ja tukea, … Continue reading Varhaiskasvattaja lapsen osallistumisen mahdollistajana – havainnoinnin haasteet varhaiskasvattajan arjessa

Taitoja opitaan tekemällä ihan itse

Luennoin usein lapsen elämäntaitojen kehityksestä. Kun puhun alle kouluikäisen lapsen taitojen oppimisesta, minulta kysytään mitä kaikkea missäkin iässä tulisi osata. Ikään vertaaminen perustuu aiemmin vahvasti vallalla olevaan käsitykseen niin kutsutusta normaalista kehityksestä. Haluaisin kuitenkin kääntää normiajattelun näkökulman enemmän siihen, onko lapsella riittävät taidot osallistua vertaistensa toimintaan erilaisissa arjen tilanteissa. Osallistuessaan lapsi oppii koko ajan uusia … Continue reading Taitoja opitaan tekemällä ihan itse

Laatua varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatuksen toimintaympäristö muutoksessa Varhaiskasvatustyön toimintaympäristö on viime vuosien aikana monin tavoin muuttunut. Nähtävissä on useita muutostrendejä, jotka ovat jo voimakkaasti käynnissä ja joiden voidaan ennakoida myös tulevina vuosina tuovan uusia haasteita varhaiskasvatustyölle ja siinä tarvittavalle osaamiselle. Uusi varhaiskasvatuslaki edellyttää entistä suunnitelmallisempaa ja tavoitteellisempaa työotetta (OKM, 2015) Yhteiskunnan rakenteelliset, kulttuuriset, tekniset ja taloudelliset muutokset ovat vaikuttaneet … Continue reading Laatua varhaiskasvatukseen

Leikin rajat lapsen arjessa

Alle kouluikäisen lapsen arkea tarkastellessa näyttää se kilpistyvän yhteen merkittävään sanaan LEIKKI. Tämä ehkä siksi, että leikin tutkijana minulla on sellaiset silmälasit päässäni, joiden läpi näkyy lasten toiminnasta se leikin leikillisyys, hauskuus ja uutta luovat toiminnot. Viiden lapsen äitinä ja neljän lapsenlapsen mummona asiaa tarkastellessani, yhdessä vietetyn joululoman jälkeen, tosin palautuu mieleen myös ihan tavallinen … Continue reading Leikin rajat lapsen arjessa

Tavoitteellista pedagogiikkaa

Varhaiskasvattajat tekevät maassamme arvokasta ja osaavaa työtä. Uudistuva varhaiskasvatuslaki tuo kuitenkin lisää haasteita varhaiskasvattajan työhön. Varhaiskasvatuksen tulisi olla nyt ja tulevaisuudessa jokaisen lapsen kohdalla suunnitelmallista työtä, joka perustuu lapsen yksilöllisten vahvuuksien ja pulmien arvioimiseen ja tavoitteelliseen tukemiseen, siksi osaamista, työvälineitä ja menetelmiä tulee kehittää edelleen. Varhaiskasvatuksessa voitaisiin ottaa käyttöön kuntoutuksessa jo käytössä olevaa ja hyväksi … Continue reading Tavoitteellista pedagogiikkaa