RALLA on asiantuntijuutta, koulutusosaamista  ja innostusta

VILJA LAAKSONEN

”TAITOJA VOI AINA OPPIA. SIKSI PIENELTÄ TUNTUVAT MYÖNTEISET KOKEMUKSET LAPSUUDESSA VOIVAT SAADA AIKAAN ISOJA ASIOITA TULEVAISUUDESSA.”

Kavereiden kanssa lapsi astuu maailmaan, jossa neuvotellaan yhdessä leikin säännöistä, jaetaan uusia kokemuksia tarinoiden siivittämänä ja solmitaan kaverisuhteita. Näin lapset tarvitsevat erilaisia vuorovaikutustaitoja vertaistensa kanssa. Viestinnällä on valtava voima niin lasten kuin meidän aikuistenkin välisissä vuorovaikutussuhteissa, sillä kaikki tärkeä elämässä kiteytyy lopulta vuorovaikutukseen.

Minulla on vankka tutkimus- ja koulutustausta. Olen väitöskirjassani tutkinut lasten vertaissuhteita ja kiusaamista esikoulun vertaisryhmässä. Tutkimuksen näkökulmana on, että vertaissuhdetaitojen kehittäminen tukee kiusaamiseen puuttumista jo ennen kouluikää. Olen iloinen siitä, että voin RALLA:ssa pyrkiä omalta osaltani vaikuttamaan siihen, että tarjoamme lapsille mahdollisimman hyvät valmiudet kavereiden kanssa toimimiseen.”

Koulutus: FT, YTM, pedagoginen pätevyys
Avainsanat: kaveritaidot, vertaissuhdetaidot, ryhmätoiminta, vuorovaikutus, varhaiskasvatus, koulutus

Email: vilja.laaksonen@ralla.fi
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vilja-laaksonen-1b733b67
Twitter: @ViljaLaaksonen

TIINA LAUTAMO

”LEIKKI ON MAAILMAN TÄRKEIN ASIA JA PARAS YHTEINEN TOIMINNAN AREENA LAPSILLE JA VANHEMMILLE.” 

Omassa työssäni toimintaterapeuttina innostuin pohtimaan leikin merkitystä lapsen kehityksen ja oppimisen peruslähtökohtana ja osallistumisen paikkana. Tukijana olen eksynyt vielä syvemmälle leikin kiehtovaan maailmaan.

Olen kehittänyt leikkitaitojen havainnointiin ja tulkintaan menetelmän, jonka työnimenä oli ryhmässä tapahtuva leikinarviointi – RALLA. Nyt RALLA on paljon enemmän. Se on yritys ja palvelukonsepti, jonka tavoitteena on tuottaa tutkittuja ja luotettavia välineitä varhaiskasvattajien ja kuntoutuksen ammattilaisten käyttöön. Olen tehnyt arjen kuntoutusta lasten kanssa ja myös pitkään ollut tulevien asiantuntijoiden kouluttajana.

Koulutus: FT, TtL, Toimintaterapeutti ja pedagogi
Avainsanat: Leikkitaidot, toiminnan taidot, havainnointi, arviointi, toimintaterapia, varhaiskasvatus, koulutus.

Email: tiina.lautamo@ralla.fi
Linkedin: https://fi.linkedin.com/in/tiina-lautamo-10445727