Tuoteperhe


RALLAn tuoteperhe, sähköiset työkalut sekä koulutusten ja valmennuksen sisällöt  pohjaavat kahteen väitöstutkimukseen. Niitä on kehitetty viimeisen 10 vuoden aikana yhdessä kasvatus- ja kuntoutusalan ammattilaisten kanssa.

Muuttuvassa varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä kaivataan työkaluja, jotka toisaalta sekä tukevat lapsen ja lapsiryhmän osaamis- ja kasvutavoitteita että helpottavat kirjaamistyötä ammattilaisten arjessa. RALLAn Kaveri- ja Leikkitaitojen havainnointityökalut ™ tarjoavat tutkitun ja luotettavan menetelmän lapsen kasvutavoitteiden laadintaan.

Tarjoamme asiantuntevaa tukea lapsen yksilöllisten vahvuuksien tunnistamiseen sekä varhaiskasvatus- ja kuntoutussuunnitelman laatimiseen tuottamalla sähköisiä työkaluja päivähoidon ja kuntoutuksen asiantuntijoiden käyttöön.

RALLAn Kaveri- ja Leikkitaitojen havainnointityökalut ™ on kehitetty sekä lapsen että koko lapsiryhmän myönteisen kehityksen edistämiseen. Tavoitteena on, että työkalujen avulla saavutettu ymmärrys ja konkreettiset vinkit tarjoavat ammattilaiselle tutkimukseen pohjaavaa tietoa sekä konkreettisia vinkkejä arjen kasvatustyöhön. Näin RALLA auttaa vahvistamaan ryhmän myönteistä ilmapiiriä ja ennaltaehkäisemään kiusaamista ja syrjäytymistä.

Työkalut on tarkoitettu käytettäväksi sekä yksilölliseen tuen tarpeen arviointiin että koko lapsiryhmän toiminnan suunnitteluun. Leikki- ja kaveritaitojen kehittäminen vahvistaa siten koko lapsiryhmän toimintaa. Samalla RALLA tarjoaa työkaluja ja yhteisen kielen erityistä tukea tarvitsevien lasten parissa työskenteleville ammattilaisille. Lapsen yksilöllisiin vahvuuksiin ja kehityskohteisiin pohjaavan arvioinnin avulla on mahdollista tavoittaa systemaattisemmin varhaisen tai erityisen tuen tarpeessa olevat lapset.

Uusien työkalujen juurtuminen käytäntöön voi tarvita uudenlaista osaamista. Tarjoamme työkalujen käyttöönotoon erilaisia koulutus ja valmennuskokonaisuuksia sekä konsultaatiopalveluita. Tutustu tarkemmin tarjontaan tai kysy lisää.

Ota yhteyttä