RALLAn koulutukset, räätälöidyt valmennukset ja asiantuntijapuheenvuorot tuovat uusia näkökulmia ja työkaluja ammattilaisille ja perheille. Koulutuksessa opit mm. soveltamaan RALLA-ohjelmiston työkaluja arkeesi.

TULEVIA KOULUTUKSIA:

TYÖKALUJA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN TEKEMISEEN
LEIKKI- JA KAVERITAITOJEN HAVAINNOINTI OSANA SUUNNITELMALLISTA VARHAISKASVATUSTYÖTÄ KOULUTUSILTSPÄIVÄ

Tule mukaan kehittämään osaamistasi leikki- ja kaveritaitojen havainnoinnissa. Koulutusiltapäivässä orientoidut luotettavan havainnoinnin edellytyksiin ja tutustut kahteen tutkittuun lasten taitojen havainnointityökaluun. Koulutuksen tavoitteena on tarjota konkreettisia työkaluja lasten kaveri- ja leikkitaitojen havainnointiin ja vahvistamiseen sekä oman työn kehittämiseen.

Syksyn 2017 koulutuspäivät ilmoitetaan heinäkuun aikana

Hinta: 65 € /osallistuja, yli 10 hengen ryhmälle 55 € / osallistuja +alv 24 %   

Järjestämme myös räätälöityjä koulutuksia oman työyhteisösi tarpeeseen.

Tutkimus tuottaa jatkuvasti uutta tietoa ja työmenetelmiä lapsen kehityksen ja kasvun tueksi, mutta ongelmana on usein tiedon siirtäminen käytännön työhön uusiksi toimintatavoiksi. Uusia työkaluja tarvitaan etenkin lasten ryhmässä toimimisen taitojen tunnistamiseen ja tukemiseen.

KOULUTUKSESTA SYSTEMAATTISUUTTA LAPSEN KASVUTAVOITTEIDEN LAADINTAAN JA TUKEA AMMATTILAISTEN OMAN OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN.

Järjestämme asiakkaan tarpeeseen räätälöityjä tilauskoulutuksia ja valmennuksia sekä kaikille avoimia koulutustapahtumia. RALLAn räätälöidyt valmennukset ja asiantuntijapuheenvuorot tuovat uusia näkökulmia ja työkaluja ammattilaisille ja perheille.

Varhaiskasvatuksen ja kuntoutuksen ammattilaisten työ tähtää lapsen yksilöllisen vahvuuksien tukemiseen sekä mahdollisten haasteiden ennaltaehkäisemiseen ja niiden ratkaisemiseen. Usein vahvuuksien ja mahdollisten haasteiden tunnistaminen tehdään arjessa vapaasti havainnoimalla ja kirjaamalla melko sattumanvaraisia huomioita. Suunnitelmallinen kasvatustyö vaatii paitsi luotettavia työkaluja, myös osaamista erityisen tuen tarpeen arviointiin ja tarpeellisten interventioiden tavoitteelliseen toteutukseen.

Keskeisiä valmennusteemojamme ovat:

  • Työkaluja lasten kaveri- ja leikkitaitojen tunnistamiseen ja kehittämiseen
  • Toimintamalleja kiusaamisen ehkäisemiseen ja myönteisen ryhmäilmapiirin tukemiseen
  • Kavereiden kanssa toimiminen: näkökulmia leikki- ja kaveritaitojen teoreettiseen perustaan
  • Havainnoinnin haasteet ja luotettavan arvioinnin toteuttaminen

ESIMERKKEJÄ KOULUTUKSISTA, JOITA OLEMME TOTEUTTANEET KASVATUS- JA KUNTOUTUSALAN AMMATTILAISTEN TARPEISIIN.

Taitavasti kavereiden kanssa -RALLAkoulutus

Tässä 4 tunnin luentokokonaisuudessa osallistujat perehtyvät lasten ryhmätoiminnan ja leikin maailmaan ja pohtivat omaa rooliaan lasten keskinäisen vuorovaikutuksen edistäjänä.

Pätevä arvioija -RALLAkoulutus

Tässä 3 opintopisteen laajuisessa koulutuskokonaisuudessa syvennytään tarkemmin lasten leikki- ja kaveritaitojen arviointiin ja kehittämiseen arjessa. Koulutuspaketti koostuu 6h lähiopetuspäivistä (sis. ohjattuja harjoitustyöpajoja), itsenäisesti toteutettavista taitoarvioinneista sekä palautepäivistä. Osallistujat saavat RALLA-ohjelmiston käyttöönsä valmennuksen ajaksi. Koulutus voidaan toteuttaa myös kokonaan tai osittain verkko-opintoina.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä tai jätä meille yhteydenottopyyntö, niin me palaamme pian asiaan!

Ota yhteyttä