RALLAn koulutukset, räätälöidyt valmennukset ja asiantuntijapuheenvuorot tuovat uusia näkökulmia ja työkaluja ammattilaisille ja perheille. Koulutuksessa opit mm. soveltamaan RALLA-ohjelmiston työkaluja arkeesi.

TULEVIA KOULUTUKSIA:

LEIKKI- JA KAVERITAITOJEN HAVAINNOINTI OSANA SUUNNITELMALLISTA VARHAISKASVATUSTYÖTÄ JA KUNTOUTUSTA KOULUTUS

RALLA-koulutuksen tavoitteena on tarjota osaamista ja konkreettisia työkaluja lasten kaveri- ja leikkitaitojen havainnointiin ja vahvistamiseen sekä oman työn kehittämiseen.

Koutus on kolmevaiheinen kokonaisuus. Saat kaksi viikkoa ennen koulutusiltapäivää käyttöösi koulutusmateriaalit. Tututustut itsenäisesti videoiden ja käsikirjan avulla RALLA-havainnoitityökaluihin™ ja pääset kokeilemaan RALLA-sovellusta™ (koulutusalustalla). Kontaktissa tapahtuvassa koulutusiltapäivässä syvennyt tarkemmin luotettavan havainnoinnin  edellytyksiin asiantuntijamme valmennuksessa. Tämän jälkeen sinulla on vielä käytössäsi RALLA-sovellus kahden viikon ajan itsenäistä opiskelua varten.

Koulutuspaketti sisältää RALLA Leikki- ja kaveritaitojen käsikirjan, 1 kk käyttöoikeuden RALLA-sovelluksen koulutusalustalla sekä osallistumisen valmennusiltapäivään.

Kokonaishinta: 115 € /osallistuja (+alv 24 %)
Hinta ilman käsikirjaa: 80 € / osallistuja (+alv 24 %)

Valittavana on kaksi saman sisältöistä valmennusiltapivää:
Lahti  3.11.2017 klo 12.00-15.30 Ilmoittautuminen 20.10. mennessä TÄSTÄ
Kuopio 1.12.2017 klo 12.00-15.30. Ilmoittautuminen 17.11. mennessä TÄSTÄ

KOULUTUKSESTA SYSTEMAATTISUUTTA LAPSEN KASVUTAVOITTEIDEN LAADINTAAN JA TUKEA AMMATTILAISTEN OMAN OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN.

Järjestämme myös asiakkaan tarpeeseen räätälöityjä tilauskoulutuksia ja valmennuksia sekä kaikille avoimia koulutustapahtumia.

Varhaiskasvatuksen ja kuntoutuksen ammattilaisten työ tähtää lapsen yksilöllisen vahvuuksien tukemiseen sekä mahdollisten haasteiden ennaltaehkäisemiseen ja niiden ratkaisemiseen. Usein vahvuuksien ja mahdollisten haasteiden tunnistaminen tehdään arjessa vapaasti havainnoimalla. Suunnitelmallinen kasvatustyö vaatii paitsi luotettavia työkaluja, myös osaamista erityisen tuen tarpeen arviointiin ja tarpeellisten interventioiden tavoitteelliseen toteutukseen.

Keskeisiä valmennusteemojamme ovat:

  • Työkaluja lasten kaveri- ja leikkitaitojen tunnistamiseen ja kehittämiseen
  • Toimintamalleja kiusaamisen ehkäisemiseen ja myönteisen ryhmäilmapiirin tukemiseen
  • Kavereiden kanssa toimiminen: näkökulmia leikki- ja kaveritaitojen teoreettiseen perustaan
  • Havainnoinnin haasteet ja luotettavan arvioinnin toteuttaminen

ESIMERKKEJÄ KOULUTUKSISTA, JOITA OLEMME TOTEUTTANEET KASVATUS- JA KUNTOUTUSALAN AMMATTILAISTEN TARPEISIIN.

Taitavasti kavereiden kanssa -RALLAkoulutus

Tässä 4 tunnin luentokokonaisuudessa osallistujat perehtyvät lasten ryhmätoiminnan ja leikin maailmaan ja pohtivat omaa rooliaan lasten keskinäisen vuorovaikutuksen edistäjänä.

Pätevä arvioija -RALLAkoulutus

Tässä 3 opintopisteen laajuisessa koulutuskokonaisuudessa syvennytään tarkemmin lasten leikki- ja kaveritaitojen arviointiin ja kehittämiseen arjessa. Koulutuspaketti koostuu 6h lähiopetuspäivistä (sis. ohjattuja harjoitustyöpajoja), itsenäisesti toteutettavista taitoarvioinneista sekä palautepäivistä. Osallistujat saavat RALLA-ohjelmiston käyttöönsä valmennuksen ajaksi. Koulutus voidaan toteuttaa myös kokonaan tai osittain verkko-opintoina.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä tai jätä meille yhteydenottopyyntö, niin me palaamme pian asiaan!

Ota yhteyttä