RALLAn koulutukset, räätälöidyt valmennukset ja asiantuntijapuheenvuorot tuovat uusia näkökulmia ja työkaluja ammattilaisille ja perheille. Koulutuksessa opit mm. soveltamaan RALLA-ohjelmiston työkaluja arkeesi.

TULEVIA KOULUTUKSIA:

LEIKKI- JA KAVERITAITOJEN HAVAINNOINTI OSANA SUUNNITELMALLISTA VARHAISKASVATUSTYÖTÄ JA KUNTOUTUSTA KOULUTUSKOKONAISUUS

RALLA-koulutuksen tavoitteena on tarjota osaamista ja konkreettisia työkaluja lasten kaveri- ja leikkitaitojen havainnointiin ja vahvistamiseen sekä oman työn kehittämiseen.

Koulutus on kolmevaiheinen kokonaisuus. Saat kolme viikkoa ennen ohjattua verkkovalmennusta käyttöösi koulutusmateriaalit. Tututustut itsenäisesti videoiden ja käsikirjan avulla RALLA-havainnoitityökaluihin™ ja pääset kokeilemaan RALLA-sovellusta™ (koulutusalustalla). Verkossa tapahtuvassa valmennusiltapäivässä syvennyt tarkemmin luotettavan havainnoinnin  edellytyksiin asiantuntijamme ohjauksessa. Tämän jälkeen sinulla on vielä käytössäsi RALLA-sovellus kuukauden ajan itsenäistä opiskelua varten. Kuukauden aikana asiantuntijamme vastaa eteen tuleviin kysymyksiisi keskustelualustalla.

Koulutuspaketti sisältää RALLA Leikki- ja kaveritaitojen käsikirjan, koulutusvideot, 2 kk käyttöoikeuden RALLA-sovelluksen koulutusalustalla sekä osallistumisen verkkovalmennukseen.

Kokonaishinta: 115 € /osallistuja (+alv 24 %)
Hinta ilman käsikirjaa: 80 € / osallistuja (+alv 24 %)

Seuraava RALLA-verkkovalmennus toteutetaan 19.2.-30.3.2017
Webinaari valmennusiltapäivä on 12.3.2018 klo 13.00-15.30

ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYNYT 15.2.2018

Seuraa tulevia koulutuksia!

KOULUTUKSESTA SYSTEMAATTISUUTTA LAPSEN KASVUTAVOITTEIDEN LAADINTAAN JA TUKEA AMMATTILAISTEN OMAN OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN.

Järjestämme myös asiakkaan tarpeeseen räätälöityjä tilauskoulutuksia ja valmennuksia sekä kaikille avoimia koulutustapahtumia.

Varhaiskasvatuksen ja kuntoutuksen ammattilaisten työ tähtää lapsen yksilöllisen vahvuuksien tukemiseen sekä mahdollisten haasteiden ennaltaehkäisemiseen ja niiden ratkaisemiseen. Usein vahvuuksien ja mahdollisten haasteiden tunnistaminen tehdään arjessa vapaasti havainnoimalla. Suunnitelmallinen kasvatustyö vaatii paitsi luotettavia työkaluja, myös osaamista erityisen tuen tarpeen arviointiin ja tarpeellisten interventioiden tavoitteelliseen toteutukseen.

Keskeisiä valmennusteemojamme ovat:

  • Työkaluja lasten kaveri- ja leikkitaitojen havainnointiin, tunnistamiseen ja kehittämiseen
  • Toimintamalleja kiusaamisen ehkäisemiseen ja myönteisen ryhmäilmapiirin tukemiseen
  • Lasten toiminnan ja osallistumisen mahdollistaminen: näkökulmia leikki- ja kaveritaitojen teoreettiseen perustaan
  • Havainnoinnin haasteet ja luotettavan arvioinnin toteuttaminen

ESIMERKKEJÄ KOULUTUKSISTA, JOITA OLEMME TOTEUTTANEET KASVATUS- JA KUNTOUTUSALAN AMMATTILAISTEN TARPEISIIN.

Taitavasti kavereiden kanssa -RALLAkoulutus

Tässä 4 tunnin luentokokonaisuudessa osallistujat perehtyvät lasten ryhmätoiminnan ja leikin maailmaan ja pohtivat omaa rooliaan lasten keskinäisen vuorovaikutuksen edistäjänä.

Pätevä arvioija -RALLAkoulutus

Tässä 3 opintopisteen laajuisessa koulutuskokonaisuudessa syvennytään tarkemmin lasten leikki- ja kaveritaitojen arviointiin ja kehittämiseen arjessa. Koulutuspaketti koostuu 6h lähiopetuspäivistä (sis. ohjattuja harjoitustyöpajoja), itsenäisesti toteutettavista taitoarvioinneista sekä palautepäivistä. Osallistujat saavat RALLA-ohjelmiston käyttöönsä valmennuksen ajaksi. Koulutus voidaan toteuttaa myös kokonaan tai osittain verkko-opintoina.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä tai jätä meille yhteydenottopyyntö, niin me palaamme pian asiaan!

Ota yhteyttä