Kasvattajat


RALLA-työkalujen käyttö tuo luotettavuutta ja systemaattisuutta havaintoihisi lapsen arjen leikeissä ja osallistumisessa ryhmän toimintaan. RALLA leikki- ja kaveritaitojen havainnointimenetelmät tuottavat tietoa lapsen osallistumisesta ja sitoutumisesta vertaisten toimintaan ja toimivat pedagogisen dokumentoinnin apuna.

Lapsen henkilökohtaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan tarvitaan tietoa lapsen mielenkiinnon kohteista, taidoista ja mahdollisista oppimisen haasteista.

Vapaasta havainnoinnista systemaattiseen arviointiin

Käytännössä VASUun kirjatut tiedot  pohjautuvat yleisesti arjessa tapahtuviin vapaisiin huomioihin ja havainnot voivat olla sattumanvaraisia ja riippuvaisia havainnoijasta. Havainnointia tulisi tehdä systemaattisesti  tutkittuja menetelmiä käyttäen. Tutkittuja menetelmiä käyttämällä tiedämme havainnoinnin kohdistuvan oikeisiin asioihin sekä varmistamme monipuolisen tiedon keruun.  Luotettavien menetelmien käyttö ja tiedon systemaattinen analyysi tuo lapsen taitojen havainnointiin ja tuentarpeen määrittämiseen luotettavuutta, yhdenmukaisuutta ja tasavertaisuutta.

Päiväkoti lapsen arjen areenana

Varhaiskasvattajana teet töitä lasten arjessa ja vietät heidän kanssaan ison osan lapsen päivittäisestä hereilläoloajasta. Olet aitiopaikalla havainnoimassa lapsen vahvuuksia ja mahdollisia tuen tarpeita. Leikkiä ja kaveritaitoja tarkkailemalla ja systemaattisesti havainnoimalla kykenet suunnittelemaan ja toteuttamaan tavoitteellista kasvatustyötä.
Luotettava havainnointi auttaa sinua ottamaan puheeksi ja tuomaan keskusteluun lapsen mahdollisia haasteita sekä tekemään täsmällisempiä kasvun ja oppimisen tavoitteita yhteistyössä vanhempien kanssa.

RALLA-palvelu tarjoaa luotettavat ja tutkitut työvälineet kaikkien varhaiskasvattajien työhön.

Ota yhteyttä