Perheet


Leikki, leikillisyys ja kavereiden kanssa toimiminen siivittää lapsen elämää. Kun lapsi jää syrjään yhteisestä toiminnasta ja leikistä, voi syyt olla moninaisia.

Päiväkodissa leikkiä ja kaveritaitoja havainnoidaan systemaattisesti. Näiden taitojen tukeminen on yksi varhaiskasvatuksen tärkeimmistä tehtävistä. Kun olet huolissasi lapsestasi, ota se rohkeasti puheeksi kasvattajien kanssa. Leikin ja kaveritoiminnan tärkeyttä lapsen kehityksessä ja oppimisessa ei voi koskaan korostaa liikaa.

Lapsen osallistuminen toimintaan on taitojen oppimisen edellytyksenä

Lapsen on tärkeää osallistua ikätovereidensa toimintaan ja leikkiin oppiakseen uusia taitoja. Yhteisessä toiminnassa lapsi oppii monia myöhemmin elämässään tarvitsemia tietoja ja taitoja. Lapsi oppii vähitellen itsenäisesti ohjaamaan ja mukauttamaan omaa toimintaansa. Hän oppii toimimaan joustavasti ja luovasti kohdatessaan joka hetki uutta tutkittavaa uusissa ympäristöissä. Leikin ja kaveritoiminnan kautta lapsen on mahdollista ilmentää omia mielenkiinnon kohteitaan ja oppia tärkeitä sosiaalisia taitoja.

Arjen haasteita kannattaa arvioida

Mikäli lapsella on joitakin haasteita arjessaan, joko kotona tai päiväkodissa on syytä tehdä tarkempaa havainnointia arjessa ja arviointia lapsen toimintataidoista, etenkin leikkiin ja ryhmän toimintaan osallistumisen taidoista. RALLA-palvelu tarjoaa luotettavan ja tutkitun menetelmän kasvatuksen ja kuntoutuksen ammattilaisten käyttöön. Toivottavasti se on osana lapsesi päiväkodin työkalupakkia.

Vanhempina teitä varmasti kiinnostaa tietää tarkemmin jos lapsella on haasteita leikkiin ja kaveritoimintaan  osallistumisessa, miten häntä voi tukea kasvussaan ja kehityksessään  varhaiskasvattajien ja muiden ammattilaisten kanssa yhteistyössä.

Ota rohkeasti puheeksi, kun toivot tukea lapsesi kasvuun ja kehitykseen

 

Ota yhteyttä