Päättäjille


RALLA-palvelu tarjoaa työkaluja kaveri- ja leikkitaitojen
havainnointiin sekä lapsen taitojen tavoitteelliseen
tukemiseen lapsiryhmässä. Koulutus- ja valmennus
tuotteemme tarjoavat osaamista henkilöstön kehittämiseen.

Muuttuvassa varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä kaivataan työkaluja, jotka toisaalta sekä tukevat lapsen ja lapsiryhmän osaamis- ja kasvutavoitteita että mahdollistavat suunnitelmallista ja tavoitteellista työtä ammattilaisten arjessa. Oikein kohdennettu varhainen ja erityinen tuki mahdollistuu luotettavan arvioinnin kautta. Tutkimuksessa on osoitettu, että jopa 10 % ikäryhmästä tarvitsee erityistä tukea kehitykseensä. Syrjäytyminen voi alkaa jo päiväkoti-iässä. Yksi syrjäytynyt lapsi ja nuori tulee maksamaan yhteiskunnalle n. 1,2 miljoonaa euroa elinaikanaan.

Varhaisen tuen tarpeet aina selvitettävä

Oikein kohdennetulla ja onnistuneella varhaisella tuella voidaan ehkäistä suuri osa syrjäytymiseen johtavasta kehityksestä. Lapsen arjen taitojen optimaaliseen kehittymiseen ja vahvan toiminnalisen identiteetin rakentumiseen vaikuttaminen on yksi tehokkaimmista keinoista perheiden tukemisen ohella. Leikkiä tukemalla mahdollistetaan optimaalinen taitojen kehittyminen ja osallisuus varhaiskasvatusryhmässä.

Hyvä kuntoutus tapahtuu lapsen arjessa

Kun lapsella on haasteita toiminnassaan hän voi tarvita myös asiantuntija-apua kehityksensä tueksi (erilaiset kehitystä tukevat terapiat), mutta se ei yksin riitä. Paras kuntoutus tapahtuu lapsen arjessa, jossa hän päivittäin toimii. Vahva pedagoginen osaaminen ja hyvät luotettavat työvälineet varhaiskasvatuksessa varmistavat laadukkaan vaikuttamisen lähellä lapsen arjessa.

RALLA-palvelun kokonaisvaltaiset sähköiset työkalut, koulutus paketit ja räätälöidyt valmennusryhmät vahvistavat ja kehittävät varhaiskasvattajien pedagogista osaamista ja tukevat arjen työtä.

 

Ota yhteyttä