Kasvattajat


RALLA-työkalujen käyttö tuo luotettavuutta ja systemaattisuutta havaintoihisi lapsen arjen leikeissä ja osallistumisessa ryhmän toimintaan. RALLA leikki- ja kaveritaitojen havainnointimenetelmät tuottavat tietoa lapsen osallistumisesta ja sitoutumisesta vertaisten toimintaan ja toimivat pedagogisen dokumentoinnin apuna.

Continue reading ”Kasvattajat”

Perheet


Leikki, leikillisyys ja kavereiden kanssa toimiminen siivittää lapsen elämää. Kun lapsi jää syrjään yhteisestä toiminnasta ja leikistä, voi syyt olla moninaisia.

Continue reading ”Perheet”

Päättäjät


RALLA-palvelu tarjoaa työkaluja kaveri- ja leikkitaitojen havainnointiin sekä lapsen taitojen tavoitteelliseen tukemiseen lapsiryhmässä. Koulutus- ja valmennus tuotteemme tarjoavat osaamista henkilöstön kehittämiseen.

Continue reading ”Päättäjät”