RALLA julkaisuja voit tilata verkkokaupastamme

PÄÄSET KAUPPAAN TÄSTÄ LINKISTÄ

2017 ILMESTYNYT :
RALLA Lasten leikki- ja kaveritaitojen havainnointi -käsikirja 

Uusi käsikirja vie lukijan lasten osallistumisen ja taitojen havainnoinnin maailmaan. Kirjassa esitellään taitojen havainnoinnin teoreettisia perusteita ja luotettavan havainnoinnin edellytyksiä. Kirja toimii käsikirjana esitellen RALLA -havainnointityökalut lomakkeineen ja ohjeineen.

AIEMMIN ILMESTYNYT

RALLA -Ryhmätilanteessa tapahtuva lapsen leikin arviointi

saatavana myös ruotsinkielisenä,
PAGS, Bedömning av barns lek i gruppsituationer 

Leikinarvioinnin käsikirjaa lukien tutustut leikin arviointimenetelmän taustateoriaan ja leikkikäsitykseen tarkemmin. Käsikirjassa kuvataan leikkiä havainnoitavana toimintana sekä ohjeistetaan leikkikäyttäytymistä kuvaavien osoittimien havainnointiin ja pisteytykseen. Käsikirja ohjeistaa myös tulosten laadulliseen tulkintaan.

RALLA leikinarviointimenetelmän käsikirjan voit tilata joko painettuna tai sähköisenä suomenkielisenä Tähtijulkaisut verkkokaupasta tai ruotsinkielisenä sähköpostitse info@ralla.fi tai verkkokaupastamme.

rallakuva_2

rallakuva_4