RALLA julkaisuja voit tilata verkkokaupastamme

PÄÄSET KAUPPAAN TÄSTÄ LINKISTÄ

Uusittu toinen painos 2018 ilmestynyt:

RALLA Lasten leikki- ja kaveritaitojen havainnointi -käsikirja 

RALLA leikki- ja kaveritaitojen havainnointi käsikirja vie lukijan lasten osallistumisen ja taitojen havainnoinnin maailmaan. Kirjassa esitellään taitojen havainnoinnin teoreettisia perusteita ja luotettavan havainnoinnin edellytyksiä. Kirja toimii käsikirjana esitellen RALLA -havainnointityökalut lomakkeineen ja ohjeineen.

AIEMMIN ILMESTYNYT

RALLA -Ryhmätilanteessa tapahtuva lapsen leikin arviointi (loppuunmyyty)

saatavana ruotsinkielisenä,
PAGS, Bedömning av barns lek i gruppsituationer.

Leikinarvioinnin käsikirjaa lukien tutustut leikin arviointimenetelmän taustateoriaan ja leikkikäsitykseen tarkemmin. Käsikirjassa kuvataan leikkiä havainnoitavana toimintana sekä ohjeistetaan leikkikäyttäytymistä kuvaavien osoittimien havainnointiin ja pisteytykseen. Käsikirja ohjeistaa myös tulosten laadulliseen tulkintaan.