Tutkimuslähteet


RALLA-palvelukonsepti ja digitaaliset työkalut pohjaavat vahvaan asiantuntijuuteen ja kahteen väitöstutkimukseen. Menetelmiä on kehitetty viimeisen kymmenen vuoden aikana yhdessä kasvatus- ja kuntoutusalan ammattilaisten sekä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

VÄITÖSKIRJAT

Laaksonen, V. 2014. Lasten vertaissuhdetaidot ja kiusaaminen esikoulun vertaisryhmissä. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä Studies in Humanities 221.

Lautamo, T. 2012. Play assessment for group settings: Validating a measurement tool for assessment of children’s play performance in the day-care context. Jyväskylä University, Jyväskylä studies in education, psychology and social research; 0075-4625 ;450.

MUUT JULKAISUT

Ahmetoğlu, E., Aşık-Öztürk, M. Acar, İ. H. 2017. “Validity And Reliability Study of The Play Assessment For Group Settıngs (PAGS)”. 5th International Early Childhood Education Congress, Gazi Universıty, Ankara, 18th-21st October 2017.

Laaksonen, V. 2010. Lasten vuorovaikutustaidot tutkimuksen kohteena. Prologi, Jyväskylä: Prologos, 6–24.

Laaksonen, V. 2012. Vuovaikutustaidot ja lasten osallistuminen vertaisryhmässä. Nuorisotutkimus 30 (1), 3–19.

Laaksonen, V. 2014. Lasten vertaissuhdetaitojen ja kiusaamisprosessien arviointi: Työkaluja vertaissuhdetaitojen systemaattiseen tukemiseen. Folkhälsän.

Laaksonen, V. 2014. Lasten vertaissuhdetaitojen kehittäminennäkökulmia kiusaamisen ehkäisemiseenLectio praecursoria.

Laaksonen, V. & Pörhölä, M. (In review). Composition, level, and individual variation of preschoolers’ peer interaction skills.

Laaksonen, V. & Pörhölä, M. (In review). The significance of kindergartners’ peer interaction skills in bullying processes.

Lautamo, T., Laakso, M-L., Aro, T., Ahonen, T., & Törmäkangas T., 2011. Validity of the Play Assessment for Group Settings: An evaluation of differential item functioning between children with specific language impairment and typically developing peers. Australian Occupational Therapy Journal, 58: 222-230: doi: 10.1111/j.1440-1630.2011.00941.x.

Lautamo, T., & Heikkilä, M., 2011. Inter-rater reliability of the Play Assessment for Group Settings. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 18:1: 3-12: doi: 10.3109/11038120903480048.

Lautamo, T., 2009. Assessing Play in Social Settings. In K.Stagnitti & R.Cooper (eds), Play as Therapy: Assessment and Interventions Jessica Kingsley Publisher, London. (115-129)

Lautamo, T., Kottorp, A., & Salminen, A-L., 2005. Play assessment in group settings: A pilot study to construct an assessment tool. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 12, 136-144.

Fabig, M 2009. Kaikki lapset leikkivät? Lasten, joilla on pulmia tarkkaavaisuudessa ja/tai ylivilkkautta leikkitaidot PAGS –menetelmällä arvioituna. Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos, Varhaiskasvatus, Pro gradu –tutkielma