TUTKITUISTA TYÖKALUISTA
TUKEA PÄIVITTÄISEEN
KASVATUSTYÖHÖN

 

Close

Koulutamme ja tuotamme luotettavia tutkittuja menetelmiä perheiden, varhaiskasvattajien ja kuntoutuksen ammattilaisten yhteistyön työvälineiksi.

HALUAMME TARJOTA
JOKAISELLE LAPSELLE TURVALLISIA
KOKEMUKSIA OMASSA VERTAISMAAILMASSAAN.


RALLA on kasvatus- ja kuntoutusalan asiantuntijayritys, jonka tuoteperhe koostuu tutkituista työkaluista sekä lapsen yksilöllisen kasvun ja oppimisen tueksi kootuista leikki- ja kaveritaitoharjoitteista. Sähköiset työkalumme ja käytännönläheiset koulutuksemme tarjoavat tukea esimerkiksi lasten henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen ja päivittäiseen kasvatustyöhön.

KOULUTAMME JA TUOTAMME
luotettavia tutkittuja menetelmiä perheiden,
varhaiskasvattajien ja kuntoutuksen ammattilaisten
yhteistyön välineiksi.

Lapsiryhmässä käytettäväksi tarkoitetut leikki- ja kaveritaitojen havainnointityökalut tarjoavat nopeasti toteutettavan ja luotettavan menetelmän lapsen yksilöllisten osaamis- ja kasvatustavoitteiden laadintaan.

KOULUTUKSIA TARJOLLA: HELSINKI 8.6. ja HÄMEENLINNA 18.8.

Tulevat koulutukset

Rekisteriseloste

Tietosuojaseloste

poyta

Kuntoutusalan ammattilaisille

Luotettavuutta ja tarkkuutta lapsen tuen tarpeiden tunnistamiseen ja työkaluja lapsen arjen tukeen.

Varhaiskasvattajille

Luotettavuutta varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen ja tukea myönteisten kaverisuhteiden vahvistamiseen.

Perheille

Lisätietoa leikin ja kaverisuhteiden merkityksestä sekä yhteinen kieli lapsen kasvun ja kehityksen teemoista.

Päättäjäjille

Tukea palveluiden kohdentamiseen, pedagogisen osaamisen vahvistamiseen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseen.