Varhaiskasvattaja lapsen osallistumisen mahdollistajana – havainnoinnin haasteet varhaiskasvattajan arjessa

Lasten osallistumisen ja osallisuuden mahdollistaminen erilaisissa arjen ympäristöissä on nostettu yleisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun, niin kasvatuksen, sosiaalialan kuin kuntoutuksenkin asiantuntijoiden puheenvuoroissa. Lapsen osallistuminen ja liittyminen toimintaan mahdollistuu, kun lapsella on riittävät taidot osallistua itselleen merkitykselliseen ja tarkoituksenmukaiseen tekemiseen ja kun ympäristö huomioi hänen aloitteitaan sekä tarvittaessa tukee lapsen toimintaa. Lapsi tarvitsee aikuisen oikeanlaista ohjausta ja tukea, … Continue reading Varhaiskasvattaja lapsen osallistumisen mahdollistajana – havainnoinnin haasteet varhaiskasvattajan arjessa

Taitoja opitaan tekemällä ihan itse

Luennoin usein lapsen elämäntaitojen kehityksestä. Kun puhun alle kouluikäisen lapsen taitojen oppimisesta, minulta kysytään mitä kaikkea missäkin iässä tulisi osata. Ikään vertaaminen perustuu aiemmin vahvasti vallalla olevaan käsitykseen niin kutsutusta normaalista kehityksestä. Haluaisin kuitenkin kääntää normiajattelun näkökulman enemmän siihen, onko lapsella riittävät taidot osallistua vertaistensa toimintaan erilaisissa arjen tilanteissa. Osallistuessaan lapsi oppii koko ajan uusia … Continue reading Taitoja opitaan tekemällä ihan itse

Leikin rajat lapsen arjessa

Alle kouluikäisen lapsen arkea tarkastellessa näyttää se kilpistyvän yhteen merkittävään sanaan LEIKKI. Tämä ehkä siksi, että leikin tutkijana minulla on sellaiset silmälasit päässäni, joiden läpi näkyy lasten toiminnasta se leikin leikillisyys, hauskuus ja uutta luovat toiminnot. Viiden lapsen äitinä ja neljän lapsenlapsen mummona asiaa tarkastellessani, yhdessä vietetyn joululoman jälkeen, tosin palautuu mieleen myös ihan tavallinen … Continue reading Leikin rajat lapsen arjessa